Ernst Cassirer'in Tarih Görüşü

Necati DEMİR
2009 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Bu incelememizin amacı; tarih felsefesinin anlamı, önemi ve bazı problemlerini Ernst Cassirerin tarih görüşü bağlamında ortaya kayabilmektir. Tarih, geçmişle geleceğin kaynaştırılabilmesi ve halin teşkili için önemli bir faktördür. Uygarlıkların yaşayabilme ve atılım yapma şansı geçmiş ve gelecek arasında kur_ulan dengeyle yakali:ınabilir. Yalnız kendi zamanını bilen insan için bu zamanın değerlerini kesinmiş gibi görmek, bunların ancak oldukları gibi olabilecekleri yanılgısını do- ğurur. Çünkü
more » ... nı do- ğurur. Çünkü zaman durağan değil devingendir. Cassirer'e göre, geçmiş, şimdi ve gelecek hala bir diğeriyle bağlantılıdır; onlar farklı­ laşmamış bir birlik oluşturur ve ayrılmamış bir bütünlük arz ederler. Tarihin görevi geçmişte var olmuş cilanı geçmişin yaşantısını bize yalnızca tanıtıp öğretmek değil, onları yorumlayarak öğretmektir.
doaj:5e766c52151941bba39ba739e56f9148 fatcat:ad7valnasngmvhkwwlq6l7afzy