Cengiz Alyılmaz ile Yazıtların İzinde

Orhan SÖYLEMEZ
2008 Journal of Turkish Research Institute  
ÖZ Dr. Cengiz Alyılmaz'ın (Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde isimle çalışması yayınlandı. Kitap Türkoloji sahasında son yıllarda yayınlanan eserler arasında önemli bir yere sahip. İki bölümden oluşan eserin ilk bölümü (Kök)türk harfli yazıtlar üzerine daha önce yapılmış çalışmalara genel bir bakışla, tanınmış Türkologların transkripsiyon alfabelerini ihtiva ediyor. Bu bölüm, Dr. Alyılmaz'ın bizzat çektiği önemli fotoğrafları da içinde barındırıyor. Kitabın ikinci bölümü en önemli kısmı
more » ... emli kısmı oluşturuyor. Bu bölümde, yazıtlarla uğraşan herkesin bilmesi gereken önemli ipuçları veriliyor. Bunlar, yazıtların yerinin tespiti, temizlenmesi, estampajının hazırlanması, okunması, bilgisayar ortamına aktarılması ile alakalı metodolojik bilgiler. Çalışmanın son bölümü ise kapsamlı olarak yazıtlarla ilgili bütün çalışmalara yer veriyor. Anahtar Sözcükler: (Kök)türk harfli yazıtlar, Orhun yazıtları, Türkoloji, estampaj. ABSTRACT The book called (Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde by Dr. Alyilmaz has recently been published. This work has a very special place among those works came out last few years. It contains two sections in general. The First sections is consisted of general views of the writer on other works in the field. It also includes different transcriptions of the inscriptions with (Kok)turk alphabet. This section is enchanced with photos taken by auther himself. The Second Section of the book is the most important part not only because it has many unique photos but a quite interesting as well as academic datas and methodological outcomes on how to determine the place of inscriptions, their cleaning process, preparation of stampage, readings, and transformation of inscriptions to digital environment. The last section hosts an exhausted bibliography on the matter.
doi:10.14222/turkiyat799 fatcat:q5nurt3s5nc2ldqpplevfk7jfa