Paradoks bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej

Hubert Trammer
1970 Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych  
Przenikanie się ruchu pieszego z kołowym czy tramwajowym daje w wielu przypadkach lepsze efekty pod względem jakości przebywania w mieście, a nawet bezpieczeństwa, niż ich wyraźne oddzielenie od siebie. W niniejszym artykule zostały pokazane przykłady takich rozwiązań.
doi:10.35784/teka.1702 fatcat:kqwgkkjk4nh4dpcqcmvtlajsde