Aşılamanın Melez Karpuz Tohumlarında Çimlenme ve Çıkış Özellikleri Üzerine Etkileri

Veysel ARAS, Nebahat SARI, İlknur SOLMAZ
2021 Journal of the Institute of Science and Technology  
Bu çalışma 2019 ve 2020 yıllarının ilkbahar aylarında yürütülmüştür. Çalışmada; anaç olarak Cucurbita maxima×Cucurbita moschata melezi ticari anaçlarından TZ148 ve Nun9075, Lagenaria spp. anaçlarından Argentario hibrit anacı ve 3335 numaralı lokal genotip, Citrullus amarus grubundan PI296341 ve ayrıca her hat kendi üzerine aşılanarak kullanılmıştır. Kalem olarak ise Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 187×125 ve 11×162 karpuz hibritlerinin ebeveynleri
more » ... r. Aşısız bitkiler ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada; bütün anaçlar kendi içerisinde çimlenme ve çıkış açısından değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise her ana ebeveyn her anaç kendi içerisinde olmak üzere; 1-aynı anaç üzerine aşılı baba ebeveynden, 2kendi üzerine aşılı baba ebeveynden ve 3-aşısız baba ebeveynden getirilen çiçek tozları ile tozlanmış, elde edilen hibrit tohumlarda çimlenme oranı (%), ortalama çimlenme süresi (gün), çimlenme hız indeksi, çıkış oranı (%), ortalama çıkış süresi (gün) ve çıkış hız indeksi üzerine etkileri incelenmiştir. Her iki yılda da alınan bütün sonuçlar göz önünde bulundurularak; tüm anaçlar bir arada ve ayrı ayrı değerlendirilecek olursa toplam çimlenen ve çıkan sayıları bakımından uygulamalar arasında fark bulunamamıştır. Ortalama çimlendirme süresinde kısalma ve buna bağlı olarak çimlenme hız indeksini arttırma bakımından yıldan yıla ve kombinasyondan kombinasyona değişmekle beraber, genel olarak en iyi sonuçların TZ148 üzerine aşılananlardan alındığı, ayrıca Nun9075 üzerine aşılamanın ortalama çıkış süresini kısalttığı söylenebilir.
doi:10.21597/jist.1027784 fatcat:epomixtwbbdnpe4gfxqlah3bm4