CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF THE RIGHT TO EDUCATION IN CRIMINAL LAW OF UNITED STATES OF AMERICA

A.M. Lobach, International University of Economics and Humanities Academician Stepan Demianchuk
2019 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
аспірант кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука У статті автор актуалізував і розглянув норми про кримінальну відповідальність за порушення права на отримання освіти, які кодифіковано у джерелах чинного кримінального права США. Вказану предметно-дослідницьку мету досягнуто за допомогою авторського звернення до змісту відповідних джерел федерального права США, а також права окремих штатів. Кримінальну
more » ... альність за порушення права на отримання освіти, у змістовному вигляді зразка ст. 183 КК України, не передбачено в кримінальному праві США ані федерального рівня, ані рівня Штату. Нормативно-правовою основою для власне непрямої криміналізації порушення даного права є кримінальне переслідування корупційних дій посадових осіб. Такі дії потенційно можуть відбутися саме в системі державної, комунальної та/або приватної освіти США. Іншою ж такою основою є суворе кримінальне переслідування правової, зокрема і освітньої дискримінації людини за цілою низкою об'єктивних та суб'єктивних ознак. Зосереджено увагу на тому, що посадова корупція може порушити право саме на отримання освіти. Так, посадовою особою може виявитися працівник або керівник саме державного, комунального освітнього закладу або ж державного відділу освіти, який вимагатиме незаконної грошової та/або іншої винагороди за зарахування дитини або підлітка до навчання, які, наприклад, і так є цього гідними за їхніми вступними/тестовими результатами. Таким чином, може йтися про незаконну відмову у прийнятті до навчального закладу та/або незаконну вимогу оплати власне за саму можливість навчання у державних чи комунальних навчальних закладах. Або ж, навпаки, така посадова особа може за незаконну винагороду прийняти до навчального закладу того, хто зовсім або ж частково не відповідає необхідним навчальним вимогам. І це, у свою чергу, може заперечити освітнє право іншої, більш гідної особи. Наголошується на тому, що всі освітні програми, види освітньої діяльності та освітні можливості, які пропонуються закладами вищої освіти, повинні бути доступними без будь-якої дискримінації через ознаки раси, етнічної належності, національного походження, статті, фізичних вад або сімейного статусу. Однак всі освітні права і можливості людини системно визначені та суворо охороняються нормами джерел діючого загально американського права в рамках Організації Американських Держав. Ключові слова: право на отримання освіти, порушення права на отримання освіти, кримінальна відповідальність, федеральне право США, право штатів США. 16. Inter-
doi:10.32782/2524-0390/2019.5.89 fatcat:xkq442tar5cehgmdcpdznruemm