Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758)'nın Doğu Karadeniz Koşullarında Büyüme Özellikleri

Nilgün Aksungur, Muharrem Aksungur, Bilal Akbulut, Cennet Üstündağ, Yılmaz Çiftçi
2006 Su Ürünleri Dergisi  
Bu çalışma, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü deniz balıkları kuluçkahanesinde üretilen kalkan (Psetta maxima Linnaeus, 1758) yavrularının Doğu Karadeniz şartlarında (8-31°C deniz suyu sıcaklığı; ‰16–18 tuzluluk) pazar boyuna (yaklaşık 1 kg) kadar büyüme, yaşama ve yem değerlendirme oranları araştırılmıştır. Kafes denemesinde balıklar 15 ayda ortalama 33.6±0.31 cm boy ve 547.6±14.18 g ağırlığa; tanklarda ise 22 ay boyunca sürdürülen denemelerde balıklar ortalama 37.1±0.24 cm boy ve
more » ... .33 g ağırlığa ulaşmıştır. Kafes denemelerinde yüzeydeki deniz suyu sıcaklığının kalkan balığının letal (28-30°C) sınırının üzerine çıkması sonucu; toplu balık ölümleri görülmesine rağmen, tank denemesinde 27 m derinlikten alınan deniz suyu (
doaj:947c1e09283744e78bd92ff6d2ad6fa2 fatcat:gvrgeoea75d6fdatf6rdtraelu