Editörden

İsmail GÜVEN
2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi  
Editörden Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yayın hayatının 44.yılını kutluyor. Neredeyse yarım yüzyıla yaklaşan tarihi ile ülkemizde eğitim bilimleri alanında kuram ve uygulama arasındaki boşluğu doldurma çabaları her gün daha iyiye doğru gidiyor. Dergimizin editörler kurulunda yapılan değişikliklerle dergimizin uluslararası düzeyde de istenen yere gelmesi çok yakındır. Dergimizin uluslararası veri tabanlarında taranmaya başlaması, fakültemiz dergisinin hak ettiği yere
more » ... hak ettiği yere gelmeye başladığını göstermektedir. Ama daha çok yolumuz var. Dergimiz SSCI veritabanında da yerini almak için çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu amaçla dergimizin günceli yansıtması konusunda yoğun çabalar gösterilmektedir. Dergimiz artık gelecek yılları da kapsayacak makale başvurusunu tamamlamıştır. Kuşkusuz bunda en büyük pay dekanlığımız ve dergimize hakemlik yapan gönüllü akademisyen ve araştırmacılarımızındır.
doi:10.1501/egifak_0000001212 fatcat:uldcm5ij3feabdk3ukbwpivdnm