GRENZEN VAN DE OMVANG VAN HET ACCOUNTANTSKANTOOR

A. J. F. Reijn
1952 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Het beroep van de public accountant wordt hier te lande uitgeoefend als eenmanszaak of als combinatie van één of meer collega's, waarbij in het laatste geval maatschappen kunnen voorkomen van tien of vijftien maatschapsleden. Uit het ledenboekje van 1951 heb ik kunnen samenstellen het aantal in Nederland gevestigde kantoren, onderverdeeld naar het aantal maatschapsleden. In deze getallen zijn niet begrepen de overige vestigingen van deze kantoren elders te lande.
doi:10.5117/mab.26.17148 fatcat:ths5yn4zpvdddkwsn5l5ifkjfy