Bruk av psykofarmaka må følges opp tverrfaglig og systematisk

Dag Kristen Solberg, Helge Refsum, Liv Tellsgard
2021 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleiens.2021.86136 fatcat:vfjlw2tuxffvbh2qyfbiy5x4uq