Influence factors of snow change in Lake Bosten Basin

BAI Shuying, WANG Li, ZHAO Qiaohua, BA Yaer, XU Yongming, SUN Deyong
2012 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2012.0323 fatcat:y2ihljnxobf5llksdwvico53fq