Determining the computer proficieny level of nurses in health care services

Melek Aydogan Sayar, Yildirim Gulhan
2016 Pressacademia  
Nurses are one of the main components of manpower of health training. Nurses can perform an individualized care with an education and counseling of healthy people or patients by using computers. Nursing informatics, come out as a result of using information technology in specific nursing knowledge and nursing practice. It is important to use information sciences for the development of knowledge in nursing applications.The universe of research covers all of nurses at Edremit State Hospital and
more » ... tate Hospital and Burhaniye Hospital in Balikesir province. The number of the total sample is 150 nurses, 13 of them are backup. Accordingly total of 146 nurses responsed to the survey and data analysis was made of the resulting data. Participants' daily time of computer use determined as less than 1 hour %10.6, 1-3 hours %43.4, 3-5 hours %23.7. Participants' agreements on statements about nursing informatics were found to be varying between 1.66-4.16 points in 1-5 point range. Sağlık eğitimi almış insan gücünün en yoğun bileşenlerinden biri hemşirelerdir. Hemşireler bilgisayar kullanarak daha fazla bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı verebilir, sağlıklı/hasta bireyin eğitim danışmanlığını yapabilirler. Araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde yer alan Edremit Devlet Hastanesi (n=130) ve Burhaniye Devlet Hastanesi (n=80) olmak üzere iki hastanede çalışan tüm hemşireler (n=210) oluşturmaktadır. Örneklem sayısı 13 hemşire yedek olmak üzere toplamda 150 hemşiredir. Buna göre araştırma, Edremit Devlet Hastanesi ve Burhaniye Devlet Hastanesi olmak üzere toplam 146 hemşirenin ankete verdiği cevaplar üzerine oluşan datadan analiz edilerek yapılmıştır. Katılımcıların günlük bilgisayar kullanma sürelerine bakıldığında günde 1 saatten az %10.6, 1-3 saat arası %43.4'ü, 3-5 saat %23.7 bilgisayar kullandığını belirtmişlerdir. Katılımcıların bilgisayar kullanma deneyimlerine bakıldığında 1 yıl ve daha az %22.3, 2-5 yıl %56.3, 6-9 yıl %10.9, deneyimi olmayanların oranı ise %10.6'dır. Katılımcıların hemşirelik bilişimi hakkındaki ifadelere katılma düzeylerinin 1-5 puan aralığında 1.66 ile 4.16 puan arasında değiştiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Hemşire, bilgisayar kullanımı, hemşirelik bilişimi, hemşirelik uygulamaları, sağlık bakım hizmetleri.
doi:10.17261/pressacademia.2016118638 fatcat:o4ooe6c2i5bkjda33dbmazxzzy