** On a basic problem of integral calculus
O základní úloze integrálního počtu

Bohuslav Hostinský
1915 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. *) R. Niemtschik: Allgemeine Methoden zur Darstellung der Durchschnitte von Ebenen mit Kegel-und Cylinderfláchen u. s. w. Zasedací zprávy Vídeňské Akademie sv. LX1II. E. Mttller: Lehrbuch der Darstellenden Geometrie fttr technische Hochschulen. Díl 1. (V. Jeřábek v "Příloze k časopisu
more » ... o pěstováni mathe matiky a fysiky" ročník XLI č. 2.) **) Die darstellend-geometrische Behandlung der Kegelschniite. II. £ásl. Výroční zpráva nčmecké reálky v Hodoníne za Šk. r. 191111912. 18*
doi:10.21136/cpmf.1915.124089 fatcat:473qv52zpfcbvnrlscnxcb4gh4