Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe

Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek
2013 Trendy Ekonomiky a Managementu  
Na knižním trhu se v roce 2012 objevila kvalitní monografie, na které se podíleli jak významní pedagogové několika vysokých škol, tak praktici. Jde o dobrý počin vydavatelství, protože kniha je velmi vhodná pro manažery a podnikatele, kteří stojí před rozhodnutím jak vytvořit strategii podniku a zpracovávat strategické plány. Autoři knihy přinášejí nové myšlenky a pohledy, které se opírají o výsledky vlastních výzkumných projektů zaměřených na problematiku "nové ekonomiky" a
more » ... konkurenceschopnosti". Kniha se soustřeďuje na vymezení strategického záměru, tvorbu strategického plánu, na proces rozhodování o investičním programu a finančním plánu podniku. Velmi podnětnou částí knihy je pátá kapitola věnovaná realizaci, hodnocení a controllingu strategie. Mnohé specialisty potěší kapitoly věnované řízení růstu, fúzím a akvizicím, případně managementu rizika a krizovému řízení. Velmi zajímavá je osmá kapitola zaměřená na problematiku Business Intelligence a Competitive Intelligence, kde se čtenář dočte nejen o metodách využívaných při strategickém plánování, ale jsou zde naznačeny i praktické přístupy Business a Competitive Intelligence. Závěr knihy je věnován strategickému plánování v hospodářské praxi a používaným finančním a ekonomickým ukazatelům. Druhou přílohu tvoří příklady praxe, což výrazně obohacuje kvalitu této monografie. Jasný autorský koncept nastiňuje již kapitola prvá s názvem "strategický management". Problematika je zpracována přehledně často až schematicky názorně. Kapitola mající 60 stran, doplněná rozsáhlým přehledem literárních pramenů. Svým obsahem podává kapitola čtenáři poznatky natolik koncentrovaně, že jiné monografie stejného obsahu nabízejí stejnou látku často na stovkách stran. Kapitola druhá věnovaná tvorbě strategického plánu, mající rovněž 60 stran, hodnotně rozvíjí myšlenky prezentované v kapitole prvé. Zvláště oceňuji skutečnost, že autoři se věnují také opomíjeným problematikám, kupř. jde o strategický plán ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Kapitola třetí s názvem "tvorba a řízení investičního programu" postrádá rozsah a hloubku předchozích kapitol. Velmi inspirativní je dodatek I této kapitoly věnovaný analýze rizika investičních projektů simulací Monte Carlo. Kapitoly čtyři (zaměřená na tvorbu strategického finančního plánu) a pět, s názvem "hodnocení strategie a strategický controlling", uzavírají prvou část knihy. Obě kapitoly nabízejí inspirující pohledy na ekonomické a finanční aspekty strategie podniku, aniž by byly zbytečně rozvláčné. Druhá část knihy prezentuje specifické pohledy na strategická rozhodnutí v podniku. Kapitola šestá se věnuje řízení růstu, fúzím a akvizicím. Mou pozornost upoutala např. krátká, avšak podnětná kapitola s názvem "cíle a motivy fúzí a akvizic". Stroze ale konkrétně objasňuje motivy racionálního rozhodování o fúzích a akvizicích. Z praktického pohledu je velmi podnětná sedmá kapitola zaměřená na problematiku strategického managementu rizika a krizového řízení. Zvláště shrnutí kapitoly je velmi obsažné a vymezující jasné klíčové pojmy řízení rizika a krizového managementu. Zbývající kapitoly, jakož přílohy vhodně uzavírají velmi zajímavou monografii propojující teoretické a praktické aspekty strategického managementu podniků. Recenze knihy: Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe.
doaj:196b3929652e459080b25acaf399486f fatcat:guc2vjnumjhchpiyeofcjlgp7m