Konwersja Konstantyna Wielkiego na chrześcijaństwo w świetle jego własnego świadectwa – kilka uwag

Sławomir Bralewski
2016 Przegląd Nauk Historycznych  
doi:10.18778/1644-857x.15.02.02 fatcat:emfvvgefrfgmbiutkpajkdrs3i