доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри кіно- телемистецтва (секція режисури кіно і телебачення) Київського національного університету культури і мистецтв

Олександр Вікторович Безручко
2018 Naukovij vіsnik Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu teatru, kіno і telebachennja іmenі І. K. Karpenka-Karogo  
792+791] (477-25)КДІТМ Олександр БЕЗРУЧКО СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ В. Б. КІСІНА У КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ім. І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО У цій статті досліджено специфіку навчання відомого українського театрального і телевізійного режисера, мистецького педагога, завідувача кафедри режисури телебачення КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, кандидата мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Борисовича Кісіна в режисерсько-акторській майстерні
more » ... й майстерні патріарха української театральної педагогіки, відомого режисера і театрознавця, колишнього «березільця» М. П. Верхацького у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Ключові слова: Віктор Борисович Кісін, студент, майстерня, Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. В этой статье исследована специфика учебы известного украинского театрального и телевизионного режиссера, творческого педагога, заведующего кафедрой режиссуры телевидения КГИТИ им. И. К. Карпенко-Карого, кандидата искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств Украины Виктора Борисовича Кисина в режиссерско-актерской мастерской патриарха украинской театральной педагогики, известного режиссера и театроведа, бывшего «березолевца» М. П. Верхацкого в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Ключевые слова: Виктор Борисович Кисин, студент, мастерская, Киевский государственный институт театрального искусства И. К. Карпенко-Карого.
doi:10.34026/1997-4264.22.2018.217182 fatcat:c234sxifxjhczkfv5bxu2vvuvq