Research on the Antioxidant Effects of Olive (Olea europaea L.) Leaf Using by in vitro Methods#

Süleyman ERDOĞAN, Esra KÜPELİ AKKOL, Gülcan AVCI
2020 Kocatepe Veterinary Journal  
In this study, antioxidant properties of olive (Olea europaea L.) leaves containing oleuropein were investigated in nhexane, ethyl acetate, and methanol based extracts obtained from dried olive leaves at different concentration by various in vitro methods. Percentage yields of the O. europaea were found for the n-hexane extract 13.21%, for ethyl acetate extract 26.15% and for methanol extract 34.59%, respectively. Total phenolic substance content (85.27±15.03%), linoleic acid reduction
more » ... 77%) and reduction capacity (1.49±0.03) were the highest in the methanol extract. Finally, the DPPH radical scavenging efficiency (72.93±0.42%), reduction of iron (II) ions (50.53±5.53%) and superoxide radical scavenging activity (72.93±0.42%). were the highest in the ethyl acetate extract. In conclusion, it was seen that total phenolic substances, linoleic acid reduction and reduction capacity of the methanol extract of the antioxidant activity of the O. europaea was more active when equated with n-hexane and ethyl acetate extracts. Also, it was found out that the ethyl acetate extract was more effective in DPPH radical scavenging, iron reduction, linoleic acid reduction and superoxide radical scavenging activity. According to the data obtained, it is thought that olive leaf might be evaluated as a natural and cheap alternative antioxidant in different fields such as food, cosmetic, pharmaceutical industry and animal nutrition. ÖZ Bu çalışmada pek çok sekonder metabolitin yanında major madde olarak oleuropein içeren zeytin (Olea europaea L.) yaprağından elde edilen edilen n-hekzan, etil asetat ve metanol ekstrelerin farklı konsantrasyonlardaki antioksidan aktiviteleri çeşitli in vitro yöntemlerle incelenmiştir. Zeytin yaprağının n-hekzan, etil asetat ve metanollü ekstrelerinin yüzde verimleri sırasıyla %13.21, 26.15 ve %34.59 olarak bulunmuştur. Toplam fenolik madde içeriği (85.27±15.03%), linoleik asit indirgeme (89.52±9.77%) ve indirgenme kapasitesi (1.49±0.03) methanol ekstresinde en yüksek idi. Son olarak, DPPH radikali süpürücü aktivitesi (72.93±0.42%), demir (II) iyonlarını indirgeme (50.53±5.53%) ve süperoksit radikali giderme aktivitesi (72.00±1.35%) etil asetat ekstresinde en yüksekti. Sonuç olarak zeytin yaprağının metanollü ekstresinde toplam fenolik madde, linoleik asit indirgeme ve indirgenme kapasitesi diğer ekstrelere göre daha aktif bulunmuştur. DPPH radikali tutma, demir (II) şelatlama ve süperoksit radikali giderme aktivitesinde ise etil asetat ekstresinin daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, zeytin yaprağının gıda, kozmetik, ilaç endüstrisi ve hayvan besleme gibi alanlarda doğal alternatif bir antioksidan olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
doi:10.30607/kvj.698776 fatcat:sqytorqjunenpgipbsgzwep6sa