Osmanlı-Avrupa telgraf hatlarında Sırbistan Emareti'nin rolü

ÇAKILCI Diren
2013 OTAM(Ankara  
Özet 1854 yılından itibaren Osmanlı Devleti tarafından Rumeli'de inşa edilmesi planlanan telgraf hatlarından ilki olan Dersaadet-Belgrad hattı projesinde yapılan değişiklikle hat, Edirne'den Şumnu'ya bağlanmış dolayısıyla Edirne-Belgrad hattı inşa edilmemişti. Bağlantı kurulamayan Osmanlı-Sırp hattının bir an önce inşa edilerek, Osmanlı telinin Sırbistan'a ve oradan Avusturya tellerine bağlanması, her iki devlet tarafından istenmiştir. Sırbistan tarafından, maddi zorlukları bahane eden Osmanlı
more » ... evleti'ne yapılan istikraz teklifi sonucu, Sırbistan'dan alınan kaynak ile 1857 yılında Edirne-Aleksinaç hattı inşa edilmiş ve bağlantı sağlanmıştır. 1858 yılında yapılan Vidin-Negotin hattı ile iki idare arasında ikinci bir hat daha inşa edilmiştir. Sırbistan bu hatlar sayesinde, devletler arasında yapılan telgraf antlaşmalarında yer almıştır. Söz konusu hatların inşa edilmesi her iki tarafın da faydasına olurken, Sırbistan Emareti'nin Rumeli coğrafyasında, özelliklede Rumeli telgraf hatlarındaki önemi tarihi süreç içinde giderek artmıştır. Abstract With the change in the Dersaadet-Belgrade line project, first one of the telegraph lines planned to be established in Rumelia by the Ottoman State as of 1854, the line was connected from Edirne to Shumen and the previously planned Edirne-Belgrade line had not been constructed. It was demanded by both of the states that the Ottoman-Serbia lines, having failed to be connected due to this reason, be established promptly and that Ottoman wire be connected to Serbia and then to Austrian wires. Upon the offer of Serbia to lend loan to the Ottoman State, claiming to have financial difficulties, the Edirne-Aleksinac line was established and the connection was maintained in 1857 by means of the resource provided by Serbia. The Vidin-Negotin line, established in
doi:10.1501/otam_0000000625 fatcat:4rdxy3ejubgj3i4ords5uq2xje