МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПЕРЕДСЕРДЬ ЛЕГЕНЕВОГО СЕРЦЯ

О. Б. Слабий, М. С. Гнатюк
2016 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
<p>В експерименті встановлено, що пострезекційна артеріальна легенева гіпертензія призводить до розвитку легеневого серця і вираженої структурної перебудови передсердь. Остання характеризується гіпертрофією кардіоміоцитів, їх ядер, зростанням відносних об'ємів строми, пошкоджених серцевих м'язових клітин, погіршанням мікрогемоциркуляції, порушеннями тканинного і клітинного структурних гомеостазів. Виявлені морфологічні зміни домінували у правому передсерді декомпенсованого легеневого серця.</p>
doi:10.11603/2415-8798.2016.1.6142 fatcat:5bozujl6cvgn3na2fugoj73ga4