Uudelleentulkitut Augustinuksen diakonit

Pauliina Pylvänäinen
2020 Journal for the Study of Diaconia  
Heti alkuun on tunnustettava, ettei tämä arvostelu ole, eikä tehtävän mahdottomuuden vuoksi yritäkään olla, täysin puolueeton. Tilburgin yliopiston eksegetiikan professori Bart J. Koet toimi vastaväittäjänäni ja olemme muutoinkin tehneet yhteistyötä diakonian tutkimukseen liittyvien projektiemme parissa viime vuosina. Kun siis luin hänen tuoretta kirjaansa, en voinut olla kuvittelematta kirjoittajan lempeää puheääntä tekstin takana. Kirja myös pohjautuu osittain Koetin What did deacons do?
more » ... id deacons do? -kongresseissa pidettyihin esityksiin, joita olin seuraamassa. Vaikka en allekirjoita kaikkia Koetin painotuksia, voin lämpöisesti suositella kirjaa sekä kirkkoisä Augustinuksesta että yleisesti varhaiskirkon ajan diakoniasta kiinnostuneille lukijoille. Koet on jakanut tutkimuksensa kahdeksaan lukuun. Kolme ensimmäistä käsittelevät uudelleenmääriteltyä diakoni-käsitettä. John N. Collinsia seuraten Koet luo ensin katsauksen Uuden testamentin aikana kirjoitettujen kristillisten ja ei-kristillisten tekstien tapaan käyttää diakonos-käsitettä. Hän myös pohtii diakoneja ja diakonian virkaa varhaisessa kirkossa. Erityisesti kaksisäikeisen viran kehitystä on tarkasteltu huolellisesti. Lukujen tavoite on taustoittaa seuraavien lukujen analyysiä. Määritellyt käsitteet ja kysymyksenasettelut tulevat uudelleen vastaan, kun Koet käsittelee Augustinuksen tekstejä. Ensimmäisissä luvuissa luotu katsaus ja käsitteenmäärittelyt ovat kuitenkin hyödyllisiä myös lukijoille, jotka ovat kiinnostuneita yleisesti varhaiskirkon diakoniasta. Neljännessä luvussa Koet siirtyy Augustinukseen. Kirkkoisän henkilöhistoria ja Augustinus-tutkimuksen näkökulmat tulevat tarkastelluiksi ensin, mikä luo uskottavan ja ymmärrettävän pohjan myöhemmin esitettäville varsinaisille tuloksille. Tulokset esitetään luvuissa 5-7. Koetin mukaan Augustinuksen teksteissä diakoneille piirtyy useita rooleja: Diakoni on sekä viestinviejä, evankelista että saarnaaja. Koetin kuvaus diakonin tehtävänkuvasta
doi:10.37448/dt.91713 fatcat:xpcbnaym6zelbl4fpgx4snwll4