Antalya'da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Faktör XI (FXID) ve Üridin Monofosfat Senteaz Eksikliği (DUMPS) Allellerinin Belirlenmesi
Identification of Alleles for Factor XI (FXID) and Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS) Deficiencies in Holstein Cows Reared in Antalya

Taki KARSLI, Emine ŞAHİN, Bahar ARGUN KARSLI, Sezai ALKAN, Murat Soner BALCIOĞLU
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Defi ciencies of Factor XI (FXID) and Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS) are autosomal recessive inherited diseases in Holstein cattle breed. The aim of this study was to investigate whether FXI defi ciency and DUMPS alleles exist in Holstein cattle reared in Antalya region Turkey or not. 504 Holstein cows were used for this study. PCR (Polymerase Chain Reaction) was used for determination of FXI genotypes and, PCR-RFLP (PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism) was used for
more » ... sed for determination of DUMPS genotypes. As a result, DUMPS allele was not detected while the prevalence of FXID carriers was found as 0.4%. Özet Faktör XI (FXID) ve Üridin Monofosfat Senteaz Eksiklikleri (DUMPS) Siyah Alaca sığır ırkında otozomal resesif kalıtım gösteren kalıtsal hastalıklard ır. Bu çalışmanın amacı Antalya bölgesinde yetiştirilen Siyah Alaca ırkı sığırlarda DUMPS ve FXI eksikliği allelinin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışmada 504 Siyah Alaca inek kullanılmıştır. FXI genotiplerinin belirlenmesi için PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), DUMPS genotiplerinin belirlenmesi için PCR-RFLP (PCR-Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfi zmi) yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak DUMPS alleli tespit edilemezken FXI taşıyıcılarının oranı %0.4 olarak bulunmuştur.
doi:10.9775/kvfd.2010.3902 fatcat:afzo2gdp65hpdpzfikqihnso3y