Krzysztof Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynasńi piastowskiej w średniowieczu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 218

Edyta Głowacka-Sobiech
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
przyczynowo-skutkowe, tak istotne dla uzyskania szerszej perspektywy historyczno--oświatowej. Warto podkreślić także i to, że prof. Poznański nawet najtrudniejsze proble my i teksty pedagogiczne przedstawia w przystępny sposób, czemu sprzyja także język publikacji. Unikanie zdań wielokrotnie złożonych oraz wyraźne podkreślanie cech chara kterystycznych omawianych koncepcji i zjawisk sprzyja ich szybszemu opanowaniu i co najważniejsze, także zrozumieniu. Z pewnością podręcznik może stać się
more » ... nałą po mocą zarówno dla wykładowców, jak i dla studentów, którzy już wcześniej docenili wysiłek Autora licznie odwiedzając strony internetowe, na których zamieścił on swoje wykłady. Agnieszka Wałęga Krzysztof Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynasńi piastowskiej w śred niowieczu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 218
doi:10.14746/bhw.2007.23.19 fatcat:6hqhu6kh5jfafepyf3sowlmnmi