İnşaat Mühendisleri Özelinde Meslek Etiğinin Algılanma ve Uygulanma Düzeyi

Olcay GENÇ, Ercan ERDİŞ, Hilmi COŞKUN
2016 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Özet Etik kelimesi Yunanca kökenli olup töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. Çalışma hayatındaki davranışları yönlendiren mesleki etik ise, etik prensipler ve standartların toplamı şeklinde ifade edilebilir. Bu çalışmanın amacı ise, Türk inşaat sektöründe çalışan inşaat mühendislerinin etik ve mesleki etik konusundaki yaklaşımlarını anlamak, bu kişilerin meslek hayatlarında etik olmayan bir durum karşısında verdikleri tepkiyi ölçmek, sektörde en
more » ... hangi etik dışı davranışların sergilendiğini tespit etmek, bu tip davranışlarda bulunan kişilere nasıl ve ne şekilde yaptırımların uygulanabileceğini belirlemek ve etik olmayan davranışlarda bulunulmaması için olası çözüm önerilerini saptamaktır. Bunun için web tabanlı olarak hazırlanan bir anket, meslek odaları vasıtasıyla Türkiye"nin çeşitli ilerinde, kamu ve özel sektörde çalışan inşaat mühendislerine ulaştırılmıştır. Çalışma sonucunda; inşaat mühendislerinin etik dışı davranışlarda bulunmaması için, bu konudaki meslek etiği ilke ve kodları ile yasal mevzuatın bir an önce, tüm paydaşların önerileri doğrultusunda oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmış, işverenlerin ve çalışanların meslek etiği konusunda duyarlılıklarını artıracak eğitimlerin verilmesinin önemine değinilmiş ve bu konuda ayrıca iç ve dış denetimlerin yapılmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Abstract Ethics that is a Greek origin word is described as related to morals, moral, and morality. The sum of the guiding ethical principles and standards of behavior in working life is called professional ethics. The main purpose of this study is to describe the ethical perception of civil engineers in Turkey. In this framework, the civil engineers" responses against unethical situations in their working environment, which unethical behavior is most exhibited by the technical staff working in the construction sector, how and which sanctions can be applied to those found in unethical behavior, and the possible solutions for not showing * Yazışmaların yapılacağı yazar: Olcay GENÇ, İskenderun Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun,
doi:10.21605/cukurovaummfd.317870 fatcat:6v7cyig255fs3akftr3e3uzhgm