Subjective assessment of olfactory function

Cenk Evren
2015 The Turkish Journal of Ear Nose and Throat  
ÖZ Beş duyu içinde koku duyusunun yapısı ve organizasyonu en karmaşık ve benzersiz olandır. Tanı ve tedavi yöntemleri çok gelişmiş olmadığından, koku duyusu yeterli düzeyde incelenememiştir. Koku bozuklukları sinüzit gibi benign patolojilerden olabileceği gibi, Parkinson hastalığı, temporal lob epilepsisi, şizofreni ve Alzheimer hastalığı gibi birçok hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu makalede, kulak burun boğaz asistan ve uzmanlarının kokuyu subjektif ölçen testler hakkında
more » ... dirilmesi amaçlandı. Anahtar Sözcükler: Koku; koku bozuklukları; Pensilvanya üniversitesinin koku tayin testi. ABSTRACT Of the five senses, the sense of smell is the most complex and unique in structure and organization. As diagnostic and therapeutic modalities are often underdeveloped, the sense of smell has been inadequately studied. Olfactory disorders may result from benign pathologies such as sinusitis as well as several diseases including Parkinson's disease, temporal lobe epilepsy, schizophrenia and Alzheimer disease. In this article, we aim to instruct the otorhinolaryngology specialists and residents regarding the tests which measure odor subjectively.
doi:10.5606/kbbihtisas.2015.27136 pmid:25934410 fatcat:vhpfqbchbjhutcg7msq3eu6ocu