A pandémia hatásainak módszertani kérdései a nyugdíjbiztonságra [chapter]

Zsolt Mihály Szabó
2022 Pandémia – fenntartható gazdálkodás – környezettudatosság  
Napjainkban a pénzügyi ismeretek és a pénzügyi műveltség alapvető kérdés a mindennapi beszédben, mivel a válságok és azok következményei rávilágítottak a pénzügyi ismeretek hiányosságaira. Amikor a válságok okairól beszélünk, mindig a háztartások, a vállalatok és a bankok felelősségét említjük, a kormányok felelőssége mellett. Ezeknek egyik fő oka a pénzügyi ismeretek és a pénzügyi tudatosság hiánya lehet. A pénzügyi kultúra fontosságáról ma sok cikk és tanulmány foglalkozik. E tanulmányok
more » ... gyike rámutat a pénzügyi ismeretek és a pénzügyi tudatosság fontosságára. A pénzügyi műveltséget csak az oktatás fejlesztheti. A nyugdíjrendszer reformja kardinális és figyelemre méltó téma az Európai Unió minden országában, és gyakran megvitatják különböző tudományos értekezleteken. A következő tanulmány a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi pilléreit ismerteti, és demográfiai és statisztikai adatok felhasználásával részletesen kitér a kötelező társadalombiztosítási rendszer problémáira. A kutatás fő célja, hogy bemutassa a magyarországi nyugdíjjuttatások változásának lehetséges forgatókönyvét különféle statisztikákat és a gazdasági attitűdök kérdőívén alapuló kutatást alkalmazva.
doi:10.35511/978-963-334-411-8_s7_szabo fatcat:u3kqfzi4x5apzbv2utvhq25voa