Η αμφίεση στους παλαιοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς χρόνους σε μνημεία της Θεσσαλονίκης

Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ
2011 Deltion of the Christian Archaeological Society  
<p class="sdfootnote">Το άρθρο αναφέρεται στα είδη της ανδρικής και της γυναικείας αμφίεσης, όπως εμφανίζονται στην καλλιτεχνική παραγωγή της Θεσσαλονίκης από τον 3<sup>ο</sup> έως τον 9<sup>ο</sup> αι. (ταφική ζωγραφική, ψηφιδωτά Ροτόντας, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και ιστορική τοιχογραφία Αγίου Δημητρίου). Διαπιστώνεται ότι η αμφίεση στο Βυζάντιο διατήρησε τα στοιχεία της ρωμαϊκής παράδοσης, με μικρές διαφοροποιήσεις, μέχρι τον 9<sup>ο</sup> αι.</p>
doi:10.12681/dchae.659 fatcat:tru24kh6orat5gnv5y4sx6lgka