ГОТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У СИСТЕМІ ПОЕТИКИ ТВОРУ «ДИКЕ ПОЛЮВАННЯ КОРОЛЯ СТАХА» В. КОРОТКЕВИЧА

Ніна Беляєва
2022 Young Scientist  
Дослідження має на меті розширити можливості аналізу твору В. Короткевича «Дике полювання короля Стаха» за рахунок використання інструментарію готичного дискурсу. Результати дослідження пропонують розглянути готичні елементи, що наявні у структурі твору, на прикладах специфіки функціонування актантів, часу і простору (особливий подвійний час, інопростір і топоси) у системних зв'язках із міфологічними та казковими елементами, взаємодіях вестиментарного, бестіарного, вегетативного кодів,
more » ... ки, екфразисів, наративних форм. Дослідження рівнів нарації свідчить про важливість таких компонентів, як метатекстуальність та подвійне кодування, підсилюючи продуктивність інтертекстуального аналізу. Сформований у творі В. Короткевича варіант використання готичного хронотопу підсилює актуальність даного інструментарію для опису жанрової та стильової природи твору, системи його поетики.
doi:10.32839/2304-5809/2022-1-101-18 fatcat:scyulclgq5bytbijmyq7v727fu