Spectrophotometric determination of manganese with 4-(2-pyridylazo)-resorcin
4-(2-ピリジルアゾ)-レゾルシンによるマンガンの吸光光度定量

Takao YOTSUYANAGI, Katsumi GOTO, Masaichi NAGAYAMA, Kazuo AOMURA
1969 Bunseki Kagaku  
doi:10.2116/bunsekikagaku.18.477 fatcat:p7oittzk7vcl7pzgvd37ukfcte