அறம் எதிர்நோக்கும் பாவேந்தர் அறம் கண்ட சீத்தலைச் சாத்தனார்/Justice Foreseen by Paventhar Justice Seen by Sathanar

1மா.விஜயலெட்சுமி, 2முனைவர் அ.கோவிந்தராஜன்/2Dr. A. Govindarajan
2020 Zenodo  
The article focuses on a comparative mode to find out the sililarities, in poetic diction and the theme of solidarity in bringing compassion and justice.
doi:10.5281/zenodo.3596902 fatcat:k442kfubajbqboft46d2gyxkqu