Aanvulling van de encycklopaedie van Nederlandsch West-Indi

B Portman- Gaay
1943 NWIG  
De heer F. Oudschans Dentz gaf een aanvulling en verbetering van de West-Indische encyclopedie op het woord "gouverneurs" wat Suriname betreft. De gegevens in die encyclopedie over de kolonie Curacao zijn veel minder uitvoerig en bevatten waarschijnlijk veel meer onjuistheden. Dat geldt met name van de daar tevens vermelde gezaghebbers, commandeurs en gouverneurs of directeuren van de bovenwindsche eilanden. Daarover heeft men uiteenloopende gegevens van Knappert, Hamelberg, Waymouth, Kruythoff
more » ... Waymouth, Kruythoff en misschien ook nog wel van andere schrijvers. Maar ook de lijst van directeuren en gouverneurs van Curacao, Aruba en Bonaire staat nog allerminst vast. In afwachting van een meer diepgaand onderzoek, dat de moeite zou loonen, wil ik hier vast een en ander vastleggen. Johannes de Veer was directeur van 1782 niet tot 1784 maar tot 1796. Zijn opvolger, Jan Jacob Beaujon was het slechts gedurende eenige maanden in 1796. Het lijstje der Engelsche gouverneurs van 1807-1816 (niet 1818) moet aldus gelezen worden: Charles Brisbane I Jan.
doi:10.1163/22134360-90000489 fatcat:l4ubqxp255hmvbd56iin5vrpra