Gledišta još jednom o međunarodnom sudu za ratne zločine

Danko Ukropina
1995 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Разлог за овај осврт je оспоравање одређених поставки у тексту г. Милана Вујина, "Међународни суд за ратне злочине у бившој Југославији (оснивање, рад, утисци)", објављен у "Гласнику" бр. 11/94. Стекао сам утисак да je г. Вујин текст писао више са становишта званичне политике, а да je ман>е био мотивисан анализом правне проблематике. Овакав утисак произилази из констатације г. Вујина да су резолуције YH, које обавезују снаге у сукобу да се повинују међународном хуманитарном праву, у већини
more » ... раву, у већини случајева садржавале неосновану осуду "српске стране", да ће Међународни суд судити само Србима и да je функција суда да осуди Србе као искључиве кривде за "све оно пгго се дешавало на територији бивше Југославије" .
doi:10.5937/gakv9501043u fatcat:w6mjjxtayvc33hxe2jjx4wbcne