İşkoliklikle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkide Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

GAMZE EBRU ÇİFTÇİ, MUHAMMET ÇANKAYA
2019 Akademik İncelemeler Dergisi  
doi:10.17550/akademikincelemeler.464116 fatcat:mwogk6d65zaw3p2ioshsiu55im