Construction of High Temperature Hot Stove
(57)高温熱風炉の建設について

Masayuki YASUTAKE, Mineki SONOKAWA, Katsumi SATO, Toshie OGATA, Haruo MORITA, Hiroshi SASAGAWA, Masahiro YASUOKA
1966 Tetsu to hagane  
doi:10.2355/tetsutohagane1955.52.9_1382 fatcat:enuwhfwv4ndznltrfkmeykhmxm