Autoriams, rengiantiems straipsnius mokslo darbams "Ekonomika", žinotina

Ekonomika Žurnalas
2001 Ekonomika  
Mokslo darbai "Ekonomika" (socialiniai mokslai, steigėjas ir leidėjas Vilniaus universitetas) priskirti prie daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažjstamų Lietuvos mokslo leidinių (Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos isakymas 19980501 Nr. 13, kuriuo patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 1997 m. lapkričio 10 d. nutarimas . Parengtų straipsnių vertinimo kriterijai (surašyti pagal svarbą)
doi:10.15388/ekon.2001.16937 fatcat:5wb7a2e6ifg7flyh7c5isb4key