The Role of Physical Activity in Prevention and Treatment of Selected Old-Age Diseases
Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości

Katarzyna Sygit
2018 Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna  
Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości Streszczenie Starzenie się ludności Polski będzie stanowić jedno z najważniejszych wyzwań polityki zdrowotnej i społecznej w nadchodzących latach. Obecnie uważa się, że aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników gwarantujących osobom w okresie starości szansę na zdrowe i pomyślne starzenie się. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w świetle literatury przedmiotu znaczenia
more » ... ci fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości. Prezentowana praca przedstawia informacje dotyczące prewencyjnego wpływu aktywności fizycznej na wybrane schorzenia wieku starczego; ćwiczenia dla osób w okresie starczym z chorobami układu krążenia (w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności mięśnia sercowego) oraz ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów i w osteoporozie. Podkreślono w niniejszej pracy fakt, iż pozytywne efekty przynosi jedynie regularne podejmowanie aktywności fizycznej. Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że aktywność fizyczna może zapobiegać lub opóźniać występowanie wielu schorzeń wieku starczego. Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, choroby przewlekłe, ćwiczenia, okres starości, profilaktyka. Wstęp W Polsce, podobnie jak i w innych krajach uprzemysłowionych, zwiększa się średni czas trwania życia ludzkiego i wzrasta liczba osób w wieku starczym. O ile w 1999 roku 12% ludności Polski stanowiły osoby powyżej 65 roku życia, o tyle przewiduje się, że w roku 2050 osoby w tym przedziale wieku będą stanowiły 21,2% ludności naszego kraju [2], [22] . Wraz z upływem lat w organizmie człowieka dochodzi do wielu zmian fizjologicznych i patofizjologicznych, pogarszających możliwość jego funkcjonowa-* prof. nadzw. dr hab.; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
doi:10.16926/sit.2018.01.07 fatcat:2xtf6mg4srcvleshfp36wo54nm