Heat-resistant enterotoxin produced by enterotoxigenic Escherichia coli and its acceptor protein
毒素原性大腸菌の産生する耐熱性エンテロトキシンとその受容体蛋白質

Akihiro WADA, Yuji HIDAKA, Toshiya HIRAYAMA
1992 KAGAKU TO SEIBUTSU  
doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.30.224 fatcat:6sdhwzyr4facnlndjs34kcpwqu