MENADŢMENT I VOĐENJE U OBRAZOVANJU U PRIVATNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA TRANZICIJSKOG OKRUŢENJA: TEORIJSKIM SPOZNAJAMA DO BOLJE PRAKSE

Antonija Krtalić
unpublished
UVOD Temeljna uloga menadžmenta u obrazovanju je ostvarivanje svrhe i ciljeva obrazovanja. Milutinović (2007, 376) navodi da ciljevi obrazovanja predstavljaju referentne okvire za usporedbu, evaluaciju i procjenu svih obrazovnih aktivnosti, isto tako imaju regulacijsku funkciju jer odreĎuju izbor prikladnih sredstava kojim će biti ostvareni, te napokon imaju organizacijsku funkciju jer osiguravaju racionalnu organizaciju strukture škola, programa, metoda, nastavnih sredstava, edukacije
more » ... edukacije nastavnika i planiranja. Svakako treba istaknuti i ostale funkcije obrazovnih ciljeva: funkcija koordinacije svih sudionika i njihovih djelovanja, funkcija integracije i mobilizacije, funkcija projektiranja budućnosti obrazovanja, te funkcija osiguranja kontinuiteta društvenih vrijednosti. Nositelji i realizatori ovih funkcija čine sudionike menadžmenta u obrazovanju. Teorijske smjernice i dobro praktično iskustvo omogućuju kvalitetnu podlogu u procesu menadžerskog odlučivanja. Pronalaženje optimalnog rješenja u procesu odlučivanja jednostavnije je i brže za onog menadžera koji se osim na vlastito iskustvo može osloniti i na dobro teorijsko znanje. Ovladavanje teorijskim znanjima u duhu je nastojanja da se profesionalizira obavljanje poslova obrazovnih menadžera. Značajan doprinos teorijskim osnovama menadžmenta u obrazovanju dao je Tony Bush, poznati teoretičar obrazovnog menadžmenta i voĎenja i profesor obrazovnog voĎenja na engleskom sveučilištu Nottingham. Bush (2008, 125) predstavlja istraživanja Hallingera i Leithwooda o rastućem interesu za menadžment i voĎenje u obrazovanju, kao i sve izraženije 1 Docentica na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilišta Hercegovina, Bijakovići, MeĎugorje
fatcat:r7gvhkfscrh7hiniegdxn4mjnq