УФТІ: маловідомі сторінки історії 30‑х років

Г. Л. Звонкова
2022 Studies in history and philosophy of science and technology  
Частково висвітлено (на основі аналізу архівних матеріалів) маловідомі сторінки ранньої історії діяльності вчених Українського фізико-технічного інституту. Наведені деякі факти, які дають змогу стверджувати про чималий внесок вчених, які збагатили українську і світову науку. Висвітлені окремі події, які характеризують складні і трагічні взаємовідносини науки та влади в 30‑х рр. 20 ст. Проаналізовано напрями досліджень, які були пріоритетними в УФТІ на 1929 р. Наведено приклади початку
more » ... в УФТІ міцного наукового, технічного і кадрового потенціалу, експериментальної бази. Таким чином, були створені умови для виникнення та розвитку фізичних шкіл, а також для бурхливого розвитку сучасних напрямів у фізиці. Частково висвітлена діяльність керівників-лідерів – організаторів наукової діяльності великого творчого колективу, започаткування створення фізичних шкіл. Показано, в яких напрямах розвивались міжнародні зв'язки науковців установи із вченими-фізиками зарубіжних країн, як зарубіжні вчені у 1930‑ті рр. реагували на репресії науковців у Радянському Союзі.
doi:10.15421/272227 fatcat:lsmaeh7usfe37dabnn4lhc2cge