Seminarium: "Wykorzystanie metod online w badaniach naukowych"

Meinardi Gabriela
2014 Biblioteka i Edukacja  
Seminarium: Wykorzystanie metod online w badaniach naukowych W ramach cyklu Badania naukowe organizowanego przez Centrum Promocji Informatyki, 4 lutego 2014 r. odbyło się w Warszawie jednodniowe seminarium na temat wykorzystania metod online w badaniach naukowych, które prowadził dr Emanuel Kulczycki z UAM w Poznaniu. W programie znalazło się kilka ciekawych tematów związanych bezpośrednio lub pośrednio z badaniami naukowymi. Pierwszy referat Dobre praktyki udostępniania on-line pełnych tekstów
more » ... ine pełnych tekstów prac naukowych i materiałów edukacyjnych przedstawiła Pani Klaudia Grabowska z Biblioteki Otwartej Nauki Centrum Cyfrowe. Zasady udostępniania online zostały omówione z uwzględnieniem najszerszej dostępności i widoczności. Prelegentka skupiła się głównie na zaprezentowaniu bezpłatnego dostępu do publikacji i wyników badań za pomocą Open Access, omawiając aspekty techniczne i prawne dostępności. Oddzielną uwagę poświęciła wykorzystaniu licencji Creative Commons powodującej, że publikacje zaczynają same pracować na swoją widoczność w sieci oraz innym narzędziom, które zapewniają widoczność w zbiorczych wyszukiwarkach i bazach. Pani dr Sabina Cisek z UJ w Krakowie omówiła Wybrane naukowe serwisy wyszukiwawcze online. Przedstawiła czym są naukowe serwisy wyszukiwawcze oraz dokonała krótkiej ich charakterystyki i typologii z przykładami. Zwróciła uwagę na wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji (artykuły, czasopisma, doktoraty, książki, referaty, sprawozdania) w dostępie bezpłatnym i komercyjnym. Wskazała też, gdzie znaleźć dane pochodzące z badań empirycznych do ewentualnego ponownego wykorzystania. Referat pt. Ankiety i kwestionariusze interaktywne zaprezentował dr Piotr Siuda z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedstawił on metody zbierania danych na temat ludzkich zachowań, m.in. najpopularniejszą obecnie technikę badawczą -za pomocą interaktywnych kwestionariuszy. Zwrócił też uwagę na najbardziej problematyczne kwestie wiążące się z tą techniką (zalety i wady ankiet sieciowych) oraz omówił jak unikać błędu braku odpowiedzi, czyli niskiego odsetka zwrotów oraz wpływu środowiska sieciowego na zebrane dane.
doaj:f7beb43b100e48a28a146d0d74113393 fatcat:cktbr4oqpfcixkelzo2i6u53qm