Marketing Strategies in the Intellectual Property Market
Маркетингові стратегії на ринку об'єктів інтелектуальної власності

Alla Lyalyuk
2017 Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University  
РОЗДІЛ ІІІ. Економіка та управління підприємствами. 1, 2017 45 УДК3 39.166.5 Алла Лялюк  кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 1 Маркетингові стратегії на ринку об'єктів інтелектуальної власності Мета роботи  дослідити особливості ринку об'єктів інтелектуальної власності, обґрунтувати можливі маркетингові стратегії на цьому ринку. Методологічна основа роботи 
more » ... мно-структурний підхід до аналізу економічних явищ і процесів. Для виконання поставлених у роботі завдань застосовано діалектичний метод наукового пізнання, аналізу й синтезу, системного узагальнення. Здійснено огляд літературних джерел та законодавчих актів за напрямом дослідження. Запропоновані в роботі підходи можуть бути використані в практиці вітчизняних підприємств під час розробки маркетингової стратегії на ринку об'єктів інтелектуальної власності; перспективою подальших досліджень є розробка методичних підходів до створення позиційної схеми з виділенням сегментів на ринку об'єктів інтелектуальної власності. За результатами дослідження запропоновано адаптовану модель стратегії диференціації й позиціювання в процесі входження на ринок об'єктів інтелектуальної власності. Доповнено ланцюжок цінностей для споживачів об'єктів інтелектуальної власності Зроблено висновок про те, що, вибираючи визначальні особливості для позиціонування об'єктів інтелектуальної власності, потрібно враховувати такі їхні особливості, як значимість, характерність, перевага, наочність, захищеність від копіювання, доступність, прибутковість. Обрана стратегія позиціювання повинна мати певну стабільність, тобто залишатися незмінною протягом деякого часу, оскільки швидка й часта зміна стратегії позиціонування спричиняє встановлення нечіткого іміджу. Проте ринок об'єктів інтелектуальної власності досить динамічний, тому маркетингові служби підприємства повинні постійно досліджувати ці зміни та коригувати їх у стратегії позиціювання. Ключові слова: об'єкти інтелектуальної власності, ринок об'єктів інтелектуальної власності, маркетингові стратегії, стратегія диференціації й позиціювання, ланцюжок цінностей для споживачів об'єктів інтелектуальної власності.
doi:10.29038/2411-4014-2017-01-45-51 fatcat:kj25c7o3rncmzitv3zi5luul44