Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru

Anna Budzyńska
2017 Studia i Prace WNEiZ  
STRESZCZENIE W opracowaniu dokonano porównania pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu cukrowniczego z liderami unijnego rynku cukru -Francji i Niemiec -pod względem wydajności i efektywności cukrownictwa oraz bazy surowcowej. Horyzont czasowy prowadzonych badań to lata 2004-2015, wybrany z powodu możliwości analizy działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w ramach reformy unijnego rynku cukru z lat 2006-2013 przygotowującej podmioty do zmian w sektorze cukrowniczym Unii Europejskiej z
more » ... nii Europejskiej z uwagi na zmniejszenie mechanizmów interwencjonizmu państwowego. Celem pracy było dokonanie oceny przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych polskiego przemysłu cukrowniczego oraz zdiagnozowanie stanu przygotowania polskiego cukrownictwa do funkcjonowania w warunkach pełnej liberalizacji rynku, która zostanie wprowadzona we wrześniu 2017 roku. Abstract In the paper the polish sugar sector competitiveness is compared with the main competitors of the European union sugar sector -France and Germany. In 2006 the EU introduced a reform of the sugar market into preparation of the sugar sector liberalization in 2017. Due to reform, sugar sector was reorganized into improvement its profi tability.
doi:10.18276/sip.2017.50/2-03 fatcat:w6cb2xgka5hs5hl5qwxggplxr4