Efficacy and Safety of Diagnostic Thoracoscopy in Undiagnosed Pleural Effusions

Xiao-Juan Wang, Yuan Yang, Zhen Wang, Li-Li Xu, Yan-Bing Wu, Jun Zhang, Zhao-Hui Tong, Huan-Zhong Shi
2015 Respiration  
doi:10.1159/000435962 pmid:26279455 fatcat:fxjiwyohvrfl3f3bwtbulknenm