REVIEW ON REHABILITION OF BURNING AREAS AND FIRE RESISTANT FORESTS PROJECT IN KARAISALI FOREST MANAGEMENT DIRECTORATE

Ayşegül ÖZKAN, Selçuk İNAÇ
2017 TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE  
ÖZET: Bu çalışmada, Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü'nde yürütülen "Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi" üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Orman ekosistemi üzerinde yangın davranışında farklılık oluşturarak, yangın direncini arttırmayı amaçlayan projelerin arazide uygulanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılmıştır. Bu amaçla proje alanlarında yapılan tesis şekli (Ulaşım tesisi, YDZ, YMT, YOAT, ZOAT vb.), tesislerdeki tür seçimi ve bakım konusu
more » ... i ve bakım konusu irdelenmiştir. YARDOP alanlarında sıkça kullanılan YARDOP ile bağdaşlaşmış türler yerine; bilimsel olarak araştırılmış güç yanan, yangından sonra kendi kendini onarabilen, yöreye özgü tür araştırmaları YARDOP bitkilendirmesine önemli katkılar sağlayacaktır. YARDOP bitkilendirmesinde türlerin dizilimi, elde edilen tesisler, tesis kenarlarındaki seyreltme çalışmaları ileride yapılacak bakım çalışmaları üzerine etkiler oluşturacak olup, uzun yılları kapsaması gerekmektedir. Bu çalışma; Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki Çatalan-Kızıldağ-Hacılı YARDOP sahalarına ait gözlem ve incelemelere dayanmaktadır. ABSTRACT: This study was carried out on the "burning areas rehabilitation and fire resistant forest facility project", which is carried out in the Karaisalı Forest Management Directorate in our country for fire prevention purposes. Projects aiming to increase fire resistance by creating differences in fire behavior on the forest ecosystem have been met with various difficulties in the application stage in the field. For this purpose, plant type (transportation facility, YDZ, YMT, YOAT, ZOAT, etc.), type selection and maintenance in
doi:10.32328/turkjforsci.299976 fatcat:yjx7gobnl5dizedcvzgetp3jri