Model obitelji u katekizamskoj književnosti

Ivana Pepić
2017 Croatica et Slavica Iadertina  
U radu je pozornost usmjerena na tri katekizma bellarminovske tradicije koji su nastali u Slavoniji u 18. stoljeću. To su: Put nebeski (Venecija, 1707.) Ivana Grličića, Dušu čuvajuće pohođenje (Budim, 1750.) Jerolima Lipovčića i Satir iliti divji čovik u nauku krstjanskom ubavistit (Pešta, 1766.) Đure Rapića. Usporednim čitanjem tumačenjâ četvrte Božje zapovijedi pokušalo se ukazati na sličnosti i razlike u oblikovanju modela obitelji u katekizamskom štivu posttridentskog razdoblja. Osim što je
more » ... riječ o modelu koji implicira hijerarhijske odnose u kućanstvu i široj društvenoj zajednici, htjelo se pokazati kako žanr katekizma, iako visoko normiran nabožni žanr, također podliježe subjektivnim i kontekstualnim utjecajima, što ga čini vrijednim izvorom za književnoantropološka istraživanja.
doi:10.15291/csi.859 fatcat:kgjtw4i5tbhjhix6qjbrmxx7sq