Kayıp ve Yasa Psikososyal Yaklaşım

Yasemin ÖZEL, Birgül ÖZKAN
2020 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar  
Every individual is confronted with numerous events and problems throughout his life, and they can get over most of these problems. However, some of these events affect their life significantly. Unexpected death of a loved one is such an event. Grief can be described as emotional, cognitive, and behavioral reactions given by individuals who lost their loved ones. The acute response after loss of loved one are usually not considered as abnormal because most of them are natural. The grief
more » ... . The grief reactions can show a variety according to age, gender, culture and previous experience of person and because of this the reactions of people when they face to grief can show differences, it is important for healthcare professionals to consider these variety while approaching people experiencing loss. Supportive approach in grief include some techniques like psychoeducation, role modeling, encouragement, counseling and problem solving. Studies show that health professionals are lacking in information about communication with the individual who is experiencing mourning, and coping with mourning process. This review aims to emphasize the importance of the psychosocial approach in grief. Öz Her birey yaşamı boyunca baş etmesi gereken sayısız olay ve sorunla karşı¬laşmakta ve bu sorunların çoğunun üstesinden gelmektedir. Ancak bu olaylardan bazıları, yaşamı, belirgin bir biçimde etkilemektedir. Yaşamın doğal akışı içinde kayıp ya da kayıp oluşturacak bir tehditle zaman zaman karşı karşıya kalmak ve sevilen birinin beklenmedik ölümü bu tip olaylardandır. Kayıp karşısında verilen ilk tepkiler doğal bir tepki olduğu için hastalık olarak nitelendirilmemektedir. Yas ise, değer verilen ve sevilen bir kişinin ölümünün ardından kayıp yaşayan bireylerin verdiği duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkiler olarak nitelendirilebilmektedir. Kayıp sonucu oluşan yas süreci, yaşam döngüsü içinde karşılaşılan farklı bir durum olup yaş, cinsiyet, kültür ve daha önceki yas deneyimine bağlı olarak özgün bir biçimde deneyimlenir. Çünkü her birey benzersizdir ve bu nedenle yas bireyden bireye değişiklik gösterebilir. Yas sürecinde bulunan bireye bu faktörler göz önünde bulundurularak yaklaşım sergilenmesi önemlidir. Yaşanan kayıplar sonrası veya yas sürecinde ihtiyaç olması halinde sağlık profesyonellerince (hemşireler, doktorlar, psikologlar gibi) yardım sağlanabilmektedir. Kayıp sonrası sağlık profesyonelleri tarafından profesyonel destek sağlanmaktadır. Bu destekleyici hizmetler, problem çözmeyi, rol model olmayı, cesaretlendirmeyi, öğretmeyi ve danışmanlığı içermektedir. Yapılan çalışmalar, sağlık profesyonellerinin yas sürecini yaşayan birey ile iletişim, yas süreci ile baş etme ve kayıp yas sürecindeki bireye psikososyal yaklaşım konusunda bilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Bu derlemede kayıp yas yaşayan bireylerde psikososyal yaklaşımın önemini vurgulanması amaçlanmıştır.
doi:10.18863/pgy.652126 fatcat:3yy2hfpi7zgvbelh7ucxpx55pm