BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF SUBJECTS OF PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECTS

V. Krykun
2020 "International Humanitarian University Herald. Jurisprudence"  
Крикун В. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики Харківського національного університету внутрішніх справ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ СУБ'ЄКТІВ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ Анотація. Актуальність статті полягає в тому, що окреме місце в системі суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури посідають органи місцевого самоврядування. Це пов'язано з тим, що саме органи місцевого самоврядування вирішують
more » ... ння вирішують найважливіші питання функціонування адміністративно-правового механізму захисту об'єктів критичної інфраструктури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У статті наголошено, що органи місцевого самоврядування представляють собою певну систему, в складі якої може налічуватися декілька взаємопов'язаних елементів, що слід враховувати під час здійснення їх характеристики як суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Визначено, що органи місцевого самоврядування посідають особливе місце в системі суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури, що зумовлено відразу декількома факторами. По-перше, ці органи найбільш наближені до відповідного об'єкту критичної інфраструктури та проблем, що виникають у зв'язку із необхідністю забезпечення його належного функціонування в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, іншими словами, на місцевому рівні. По-друге, на такому рівні органи місцевого самоврядування як суб'єкти захисту об'єктів критичної інфраструктури наділені значним комплексом повноважень, реалізація яких пов'язана із: здійсненням фінансового, інформаційно-аналітичного та кадрового забезпечення функціонування адміністративно-правового механізму захисту об'єктів критичної інфраструктури в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці; управлінням державної системи захисту критичної інфраструктури на місцевому рівні; кіберзахистом об'єктів критичної інфраструктури; плануванням заходів, спрямованих на забезпечення здійснення захисту об'єктів критичної інфраструктури, взаємодії окремих з суб'єктів такого захисту, а також, у разі необхідності, відновлення належного функціонування об'єктів критичної інфраструктури; забезпеченням належного функціонування окремих сфер діяльності об'єктів критичної інфраструктури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, насамперед пов'язаних із життєзабезпеченням населення; участю в державно-приватній взаємодії в сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ключові слова: об'єкти критичної інфраструктури в Україні, захист, правовий статус, органи місцевого самоврядування, повноваження.
doi:10.32841/2307-1745.2020.44.6 fatcat:e7lfzekyw5gdvgkmbkmlwcvuku