Formation of Insurance Risk Compensation Mechanism of Employer Insolvency
Ukrainian

I.M. NOVAK
2012 Demography and social economy  
І.М. НОВАК, канд. екон. наук, ст. наук. сп., пров. наук. сп. Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ МЕХАНІЗМІВ КОМПЕНСАЦІЇ РИЗИКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ Проаналізовано нинішню ситуацію щодо забезпечення права працівника на своєчасне одержання винагороди за працю та ліквідації заборгованості із заробітної плати за наявності ризику втрати доходу в трудових відносинах. Визначено основні пріоритети щодо комплексного вирішення питання
more » ... обігання та компенсації ризиків, пов'язаних з неплатоспроможністю роботодавця, шляхом формування страхових механізмів захисту вимог працівників. Ключові слова: заборгованість із заробітної плати, вимоги працівника, неплатоспроможність роботодавця, банкрутство, гарантійна установа. Вступ. Функціонування бізнесу в умовах ринкової економіки безпосередньо пов'язано з невизначеністю та комплексом ризиків, що виникають тоді, коли комерційна і господарська діяльність компанії виявляються менш успішними, ніж були раніше або очікувалось. У даному контексті ризик неплатоспроможності роботодавця з погляду компанії є фінансовим ризиком, оскільки пов'язаний з неможливістю виконання фінансових зобов'язань перед працівниками. В свою чергу, для працівника ситуація неплатоспроможності роботодавця має наслідком формування ризику втрати доходу в трудових відносинах, що виявляється, зокрема, у виникненні заборгованості із заробітної плати. Проблема боргів із заробітної плати супроводжує розбудову національної держави в Україні упродовж усього новітнього періоду незалежності, при цьому умови для їх ліквідації дотепер не забезпечили ані традиційні засоби адміністративного впливу на роботодавців-боржників, ані економічне зростання періоду 1999-2004 рр. Світова фінансово-економічна криза, за якої країна зазнала чи не найбільшого падіння виробництва на пострадянському та європейському просторах, призвела до серйозного загострення ситуації щодо заборгованості із заробітної плати, а позитивна динаміка макропоказників у 2010-2011 рр. не супроводжується адекватними змінами ситуації -за даними на 1 вересня 2011р., борги із заробітної плати перевищували 1 млрд. грн. Аналіз досліджень і публікацій. Сутність страхування та його місце в економічній системі, формування страхових механізмів компенсації ризиків як об'єктивного атрибуту ринкової ISSN 2072-9480. Демографія та соціальна економіка, 2012, №2 (18) Новак І.М.
doi:10.15407/dse2012.02.095 fatcat:djj7blezuvcmbocey4c4blhjda