KAMAVA AANI SHIKA YOJANA VANCHITACHYA SHIKSHANASATHI NAVSANJIVANI: VISHESH RAYAT SHIKSHAN SANSTHECHE CCHTRAPATI SHIVAJI MAHAVIDYALAYA SATARA

Dr. D. V. Pawar & Shubham Sonavane
2017 Zenodo  
Rayat shikshan sansstha hi Asia khandatil ek agresar santha asun ya sansthechya maharashtratil 14 jilhyat aani Karnatak rajyat milun 674 shakha ahet.
doi:10.5281/zenodo.7194470 fatcat:ai2rqyoo7veizglx25qkttah7u