An Analysis of Lady Godiva, from Myth to Brand

Melisa Yılmaz
2022 Istanbul Bilgi University  
Bu makale, Leydi Godiva miti üzerine feminist ve kültürel bir okuma sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, mitin Levi Strauss'un yapısal antropolojik kuramı çerçevesinde bir okuması yapılmış, hikayedeki bazı öğeler Berger'ın görme biçimleri kuramıyla incelenmiş ve mitin bir marka ismine dönüşüm süreci değerlendirilmiştir.
doi:10.47613/reflektif.2022.76 fatcat:ccu2vlrb2rddrlkctudeo7nvme