Εθνική και Θρησκευτική Συνείδηση των Θρακών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας:

Δροσιά Γεωργίου Κομνηνίδου
2011
Σκοπός της εργασίας ήταν να προβάλει την συνείδηση και τους αγώνες των Θρακών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Η Θρακική Ιστορία ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια. Οι Οθωμανοί εμφανίστηκαν στη Θράκη την περίοδο 1345-1346, καταλαμβάνοντας την Καλλίπολη το 1354, που αποτελούσε το μεγαλύτερο διαπορθμευτικό κέντρο Ευρώπης- Ασίας. Με τις μεταρρυθμίσεις Χάτι-Σερίφ (1839) και Χάτι-Χουμαγιούν (1856) που επιβλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις άρχισε να βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση για τους
more » ... .Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1878 οδήγησε στην υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Οι Θράκες λόγιοι συνέβαλλαν τα μέγιστα τόσο στην πνευματική όσο και στην ψυχική προετοιμασία του υπόδουλου Ελληνισμού για την εξέγερσή του εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Κατά του πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας η κατάσταση ήταν δύσκολη λόγω της έλλειψης σχολείων και διδασκάλων αλλά και διαρροής ελληνικών χειρογράφων στη Δύση. Το κενό των διδασκάλων κάλυπταν ιερείς και μοναχοί που δίδασκαν σε κελιά και νάρθηκες εκκλησιών.Η δομή της εκπαίδευσης στη Θράκη ήταν ίδια με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος του Ελληνικού Κράτους. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας εμφανίστηκε στη Θράκη ο θεσμός των συντεχνιών (εσνάφια), των επαγγελματικών δηλαδή συσσωματώσεων, που εκτός από εκτός από τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, ενίσχυαν οικονομικά κάθε εθνική αναγκαιότητα (σχολεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, εκκλησίες).Οι προσπάθειες των Βούλγαρων εθνικιστών για την ίδρυση ανεξάρτητης Βουλγαρικής Εκκλησίας, αν και ακόμη δεν υπήρχε αυτόνομο βουλγαρικό κράτος, ξεκίνησαν από το 1830 περίπου.Με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, η Θράκη δοκιμάστηκε σκληρά συμμετέχοντας στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 για την απελευθέρωση του Έθνους. Στην Οδησσό της Ρωσίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί Θρακιώτες απόδημοι, ιδρύθηκε το 1814 η Φιλική Εταιρεία. Ο εξανδραποδισμός των κατοίκων, ο εξισλαμισμός, το παιδομάζωμα αλλά και η αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού με τις μετακινήσεις χριστιανών σε οθωμανικές μικρασιατικές περιοχές, είχαν ως συνέπεια την [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.128518 fatcat:4dskgakanvbr7cwwyhd3aoevsi