Şizofreni: Etyoloji, Klinik Özellikler ve Tedavi

Gonca Karakuş, Yusuf Kocal, Damla Sert
2017 Arsiv Kaynak Tarama Dergisi  
Schizophrenia is one of the most common mental disorders in many societies. Much work has been done in the literature on the characteristics and treatment of schizophrenia. Epidemiological studies have shown that the frequency in men and women is generally equal and the age at onset is earlier in men. In addition, families with low socioeconomic status were found to have more frequent occurrences schizophrenia. Genetic, neurodevelopmental, and neurobiological theories have been regarded as
more » ... theories explaining the etiology of schizophrenia. Studies have shown that the onset of the disease can be acute and insidious as well as prodromal symptoms can be seen. This article aims to investigate sociodemographic, clinical features and the basic symptoms of schizophrenia. ÖZET Şizofreni her türlü toplumda en sık görülen ruhsal bozukluklardan biridir. Şizofreninin özellikleri ve tedavisi ile ilgili literatürde oldukça fazla çalışma yapıldığı görülmüştür. Epidemiyolojik çalışmalarda genel olarak kadın ve erkeklerde görülme sıklığının eşit ve başlangıç yaşının erkeklerde daha erken olduğu, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde şizofreniye daha sık rastlandığı saptanmıştır. Etiyolojik çalışmalarda ise şizofrenin genetik, nörodejeneratif, nörogelişimsel ve nörokimyasal modellerde açıklandığı görülmüştür. Hastalık başlangıcın akut ve sinsi olabildiği gibi prodromal belirtiler de görülebildiği yine yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Bu çalışmada, şizofrenide sosyodemografik, klinik özellikler ve hastalığın temel belirtileri incelenmiştir.
doi:10.17827/aktd.303574 fatcat:w5yh6g7tz5glnmldo5kubui6bi